Disclaimer

Hoewel overzichtelijk weergegeven, realiseren wij ons dat we mogelijk niet volledig* zijn geweest.

De genoemde tijden zijn dus onder ruim voorbehoud! Vooral als je bij één tent vaker dezelfde aanvangstijd ziet staan voor diverse bands. Organisatoren leveren vaak (maar lang niet altijd*) de geplande tijden aan, het is dus vooral een ‘planning’! Kom vooral vroeg als je optreden echt niet wilt missen en vraag ter plaatse naar de tijden.

Neem contact op met de feitelijke organisators van het optreden als je exacte(re) tijden wilt weten. We waarderen het zeer als je onvolkomenheden aan ons meldt zodat wij deze kunnen herstellen of aanpassen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor evt. schade ten gevolge van typefouten, onvolkomenheden of anderszins onjuiste vermeldingen. Wij betreuren eventuele overlast, ongemak of teleurstelling die ontstaan zou kunnen zijn door de genoemde informatie op deze site.

*De info over de muziek op Leidens Ontzet op deze site is vooral afkomstig uit openbare bronnen zoals internet, tips, flyers, kranten, aanplakbiljetten, posters, facebook, programmaboekjes e.d., toch wordt het zeer gewaardeerd als u het overnemen van onze gegevens aan ons meldt! Gewoon om kennis  te maken!

info@leidensontzet.com 

Heb een Ontzettend goed Feest!!