Privacy

Ons beleid is dat we uw gegevens nooit gebruiken voor mailings, acties of andere doeleinden. Dat doe ikzelf niet en ik verstrek deze gegevens ook NOOIT aan derden.
Leidensontzet.com vindt het absoluut belangrijk om verstrekte gegevens van onze website bezoekers met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke (re)actie betrokken zijn, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
Indien u ons gevraagd of ongevraagd (persoons-)gegevens of media zoals foto’s, video of geluid aanlevert, bijvoorbeeld in het kader van het aanmelden van een band of event of een andere reactie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt.
Aanpassen privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Raadpleeg dit privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig.
Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 juli 2018.
Originele bron: www.cookiemelding.nl

Wat zijn cookies?

De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze website of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren, welke niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden vaak gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. Wij doen dat niet! De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van websites en diensten beperken, bij ons maakt het echter niets uit.

Wat zijn Functionele cookies?

Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Zo gebruikt deze website een PHPSESSID cookie.

Deze dient om een eenvoudig bericht op te slaan wanneer een formulier wordt ingediend dat op een andere pagina kan worden weergegeven. Als een aanvraagformulier bijvoorbeeld niet juist is ingevuld, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker om de fouten in de inzending aan te geven.
Wanneer een aanvraagformulier met succes is ingediend, wordt een bericht opgeslagen en gepresenteerd aan de gebruiker die hen bedankt voor hun aanvraag.
In dit cookie worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Cookies voor Website-analyse 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op. Deze gegevens bevatten voor zover wij weten geen persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Via “voorkeurcookies” kunnen Google websites informatie onthouden die de manier aanpassen waarop de site reageert of hoe deze eruitziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt. Wanneer bijvoorbeeld uw regio wordt onthouden, kan een website u mogelijk een lokaal weerbericht of verkeersinformatie laten zien. Deze cookies kunnen u ook helpen bij het aanpassen van de tekstgrootte, het lettertype en andere gedeelten van webpagina’s die u kunt personaliseren.

Wanneer de informatie die is opgeslagen in een voorkeurscookie verloren gaat, kan de website-ervaring minder functioneel worden, maar is de website nog steeds toegankelijk.

Wij hebben een voorkeurscookie ‘NID’ in deze website. Een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen.

Wij raden u wel aan om (regelmatig!) het privacy beleid van Google te raadplegen. Klik hier om het privacy beleid van Google te lezen.

Cookies van overige externe partijen

Op onze websites zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube en ‘like’ knoppen van sociale mediasites als Facebook en Twitter.

Uitsluiting cookies 

Voor het bezoeken van onze website is het noodzakelijk dat je ons toestaat dergelijke externe cookies te laten plaatsen. Je kunt vervolgens bij veel externe bedrijven gebruik maken van de opt-out mogelijkheid zodat cookies van die specifieke aanbieder niet langer worden toegestaan. Op www.youronlinechoices.com kan dat voor veel adverteerders tegelijk. Je kunt daar ook lezen waar dergelijke cookies voor gebruikt worden. Ook is het mogelijk om je browser zo in te stellen dat alleen cookies van de site die je bezoekt worden geaccepteerd. Hoe je dit doet kun je vinden in de help functie van je browser.

Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome).